Uznanie i sądowe ustalenie ojcostwa małoletniego

Opublikowany

Uznanie ojcostwa przez małoletniego

Problematyka zdolności do uznania ojcostwa uregulowana jest przepisami art. 77 § 1 i 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może złożyć małoletni mężczyzna, z tym zastrzeżeniem, że musi mieć ukończone 16 lat, a oświadczenie to może zostać złożone tylko przed sądem opiekuńczym.

Można wspomnieć, że w sytuacji gdy ojciec dziecka jest pełnoletni, a matka dziecka nie jest pełnoletnia (i nie łączy ich związek małżeński), to także może on złożyć oświadczenie o uznaniu dziecka jedynie przed sądem opiekuńczym.

Małoletni ojciec poniżej 16 roku życia nie może dokonać uznania ojcostwa, choć możliwe jest ustalenie jego ojcostwa przez sąd.

 

Ustalenie ojcostwa przez małoletniego

Przepisy prawa rodzinnego i opiekuńczego stanowią, że ustalenia ojcostwa przed sadem mogą żądać:

– dziecko,

– matka dziecka,

– domniemany ojciec dziecka.

Pozew o ustalenie ojcostwa samodzielnie mogą złożyć małoletnia matka lub ojciec dziecka, jeżeli ukończyli 16 lat (art. 4531 k.p.c.).

 

Skutki uznania lub sądowego ustalenia ojcostwa

Do skutków uznania ojcostwa przez małoletniego mężczyznę można zaliczyć:

– zaistnienie stosunku ojcostwa,

– powstanie obowiązku alimentacyjnego alimentacyjnych,

– dziedziczenie,

– możliwość przyjęcia przez dziecko nazwiska ojca,

– kwestie związane z aktem urodzenia dziecka.

Z powyższych skutków najmniej zrozumiałe mogą wydawać się kwestie związane z nazwiskiem dziecka oraz znaczeniem uznania dla aktu urodzenia dziecka. Dlatego też warto wyjaśnić, że gdy uznanie nastąpiło jeszcze przez urodzeniem się dziecka lub przed sporządzeniem aktu urodzenia to akt USC będzie identyczny jak dla dziecka zrodzonego w małżeństwie. Jeśli natomiast uznanie ojcostwa nastąpi dopiero po sporządzeniu aktu urodzenia, to aktu ten zaopatrzony będzie w dodatkową wzmiankę.

Zgodnie z przepisem art. 89 § 1 k.r.o. gdy ojcostwo zostało uznanie, to dziecko nosić będzie nazwisko wskazane przez rodziców przy składaniu oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa. Na marginesie można wyjaśnić, ze może to być nazwisko jednego z rodziców albo ich połączone nazwiska.

Jeżeli nie doszło do zgodnego złożenia oświadczeń w sprawie nazwiska to dziecko, nosić będzie nazwisko matki i dołączonego nazwiska ojca.

Jeżeli ojcostwo zostało ustalone sądownie to sąd nadaje dziecku nazwisko.

 

Adwokat Paweł Stachniałek oferuje pomoc prawną w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, ustalenia ojcostwa i sprawach dotyczących skutków ustalenia ojcostwa.

Więcej na temat spraw prowadzonych przez Kancelarię w zakresie władzy rodzicielskiej przeczytasz pod linkiem:

Władza rodziecielska

Adwokat Paweł Stachniałek

www.adwokat-ilawa.com

Kancelaria Adwokacka w Iławie. Adwokat Iława

  1. Opisz sprawę korzystając z formularza lub telefonicznie (691-834-603).
  2. Otrzymasz wstępną informację o sprawie i o niezbędnych dokumentach.
  3. Spotkaj się w Kancelarii w umówionym terminie i dowiedz się o możliwych
    rozwiązaniach, kosztach sprawy i wysokości wynagrodzenia.