Upadłość konsumencka w 2022 roku

Opublikowany

Upadłość konsumencka, pomimo że istnieje w Polskim prawie już kilkanaście lat, to dopiero od niedawna jest rozwiązaniem dostępnym dla obywateli.

Uprzednio obowiązujące przepisy początkowo właściwie wykluczały możliwość ogłoszenia upadłości i oddłużenia. Późniejsze zmiany przepisów, co prawda, wprowadzały udoskonalenia przepisów i więcej osób mogło ubiegać się o upadłość, jak jednak nadal wiele osób nie mogła tego zrobić.

Dopiero zmiana przepisów, która weszła w życie w 2020 roku na tyle istotnie zmodyfikowała ustawę prawo upadłościowe, że upadłość konsumencka jest aktualnie rozwiązaniem bardzo dostępnym i skutecznym.

Upadłość konsumencka jest przede wszystkim skierowana dla osób, które chcą “pozbyć” się problemu zadłużenia “raz na zawsze”. W wielu wypadkach jest też rozwiązaniem bardzo korzystnym. Z doświadczenia Kancelarii, a także doświadczenia zdobytego przy współpracy z Kancelarią Syndyka Mileny Bernackiej-Stachniałek (która także jest mecenasem), wynika, że nawet w przypadku egzekucji komorniczej – upadłość konsumencka może być zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem. W sytuacji bowiem, gdy Klient nie będzie w stanie spłacić egzekwowanego przez komornika długu, to przy upadłości konsumenckiej zgłoszony dług może zostać umorzony. Nawet gdy w ramach planu spłaty ustalonego w toku postępowania upadłościowego rata spłaty byłaby podobnej wysokości jak w egzekucji komorniczej, to plan spłaty jest ograniczony czasem, a niespłacona część długu może zostać umorzona, a tym samym dług wygasa na zawsze.

W każdej sprawie należy przeanalizować sytuację indywidualnie, dla stwierdzenia czy upadłość konsumencka jest właściwym rozwiązaniem. W wielu przypadkach celem jest odzyskanie spokoju poprzez całkowite zakończenie problemu zadłużenia, czy nie pozostawianie długów w spadku dla rodziny. Warto jest znać to rozwiązanie, gdyż może się okazać, że dotychczasowy problem może zostać załatwiony przez upadłość konsumencką.

Dodać można, że problem zadłużeń kumulował się w społeczeństwie przez dziesiątki lat i dopiero teraz istnieje rozwiązanie umożliwiające zachowanie godności i przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu przez długi.

Zachęcam do kontaktu z moją Kancelarią lub Kancelarią mecenas Mileny Bernackiej-Stachniałek będącej świetną specjalistą z zakresu prawa upadłości konsumenckiej – winfin.pl

upadlosc konsumencka