Sprostowanie aktu stanu cywilnego a sprawy spadkowe

Opublikowany

 

Niejednokrotnie okazuje się, że w sprawach spadkowych pojawia się istotny problem, co do nazwisk jakie zostały wpisane w aktach stanu cywilnego członków rodziny. Koniecznym okazać się może sprostowanie stanu cywilnego aby można było załatwić sprawy spadkowe. Z bardzo ciekawym stanem faktycznym miałem okazję się zetknąć w ostatnim czasie, jednak udało się osiągnąć cel. Warto przybliżyć ogólne informacje w zakresie prostowania aktów stanu cywilnego i ich znaczenia dla spraw spadkowych.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego akt stanu cywilnego jest wyłącznym dowodem zdarzeń w nim stwierdzonych. Zatem, wyłącznie aktu stanu cywilnego można udowodnić fakt urodzenia, małżeństwa lub zgonu, jak i pokrewieństwa. W przypadku, gdy akt stanu cywilnego zawiera błąd w nazwisku (tzn. literówka bądź podobnie brzmiące, lecz inaczej zapisane) koniecznym może się okazać sprostowanie aktu.

Możliwość sprostowania aktu stanu cywilnego wynika z przepisu art. 35 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem kierownik urzędu stanu cywilnego może sprostować dany akt stanu cywilnego, gdy niezgodność danych wynika z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innych aktów stanu cywilnego, jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych. Sprostowania aktu stanu cywilnego można dokonać na wniosek osoby, której ten akt dotyczy lub osoby mającej w tym interes prawny (czyli m.in. rodziny, która zamierza podjąć sprawy spadkowe po zmarłym). W przypadku, gdy nie jest możliwe sprostowanie aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu to istnieje możliwość sprostowania przez sąd.

W praktyce może się okazać, że samo odnalezienie „wcześniejszych” dokumentów, na podstawie których możliwe byłoby sprostowanie aktu, może nastręczać wielu trudności. Niemniej pomocnymi okazują się także księgi parafialne.
Dopiero zatem sprostowanie aktu stanu cywilnego umożliwi podjęcie właściwych działań w zakresie spraw spadkowych.

Adwokat Paweł Stachniałek reprezentuje klientów Kancelarii w sprawach spadkowych, jak i sprawach dotyczących aktów stanu cywilnego.

Adwokat Paweł Stachniałek
www. adwokat-ilawa.com
Kancelaria Adwokacka w Iławie. Adwokat Iława

 

Więcej na temat prowadzonych przez Kancelarię spraw o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku przeczytasz pod poniższymi linkami:

Nabycie spadku

Dział spadku