Zasiedzenie

Opublikowany

Zasiedzenie umożliwia nabycie własności danej rzeczy ruchomej, nieruchomości lub nawet niektórych innych praw (np. służebności).

Warunkami nabycia własności poprzez zasiedzenie jest:

– upływ odpowiedniego upływu czasu, którego długość zależy od przedmiotu zasiedzenia

– wykonywanie uprawnień właścicielskich, pomimo braku tytułu prawnego.

Ponadto, w zależności od przedmiotu zasiedzenia, istotnym jest ustalenie kwestii dobrej lub złej wiary wykonywania uprawnień właścicielskich. Kwestia wiary ma także znaczenie dla wymaganego okresu posiadania, niezbędnego dla stwierdzenia zasiedzenia.

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia rozpatruje sąd właściwy dla położenia rzeczy

 

Adwokat Paweł Stachniałek oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach dotyczących zasiedzenia.

 

Adwokat Paweł Stachniałek

www.adwokat-ilawa.com

Kancelaria Adwokacka w Iławie. Adwokat Iława

  1. Opisz sprawę korzystając z formularza lub telefonicznie (691-834-603).
  2. Otrzymasz wstępną informację o sprawie i o niezbędnych dokumentach.
  3. Spotkaj się w Kancelarii w umówionym terminie i dowiedz się o możliwych
    rozwiązaniach, kosztach sprawy i wysokości wynagrodzenia.