Zachowek

Opublikowany

Zachowek służy ochronie najbliższych osób zmarłego. Zachowek to pewna wartość, jaką najbliższe dla spadkodawcy osoby powinny od niego otrzymać. Zachowek przysługuje dzieciom (zstępnym), małżonkowi oraz rodzicom zmarłego, gdyby byliby oni (lub są) powołani do spadku z ustawy. Zachowek przysługuje w wypadku dziedziczenia testamentowego i ustawowego. W przypadku dziedziczenia ustawowego, zachowek przysługuje gdy z powodu uczynienia przez spadkodawcę darowizn doliczanych do spadku, wartość którą odziedziczono jest zbyt niska (nie pokrywa zachowku).

 

Wysokość zachowku, co do zasady, wynosi połowę udziału spadkowego, który uprawniony otrzymałby w spadku. Jeśli natomiast uprawniony jest małoletni lub jest trwale niezdolny do pracy to zachowek wynosi dwie trzecie tego udziału spadkowego.

Dla ustalenia wysokości zachowku należy określić wartość substratu zachowku. Substrat zachowku wyznacza czysta wartość spadku, którą należy powiększyć o darowizny doliczane do spadku. Zatem do wartości spadku (z uwzględnieniem pomniejszenia o długi spadkowe) należy dodać te darowizny, które nie są drobnymi darowiznami – zwyczajowo przyjętymi, ani nie były dokonane ponad dziesięciu laty przed śmiercią spadkodawcy (limit ten nie dotyczy darowizn dokonanych na rzecz osób będących spadkobiercami).

Warto jednak zaznaczyć, że zachowek przysługuje tylko wówczas, gdy uprawniony do zachowku nie otrzymał wcześniej od spadkodawcę darowizny lub spadku (albo też zapisu), które mogły zaspokoić jego zachowek (991 § 2 k.c.). Wspomnieć można, że jeżeli kilka osób zostało obdarowane to obdarowany później jako pierwszy ponosi odpowiedzialność za uzupełnienie zachowku.

 

Przedawnienie – w obecnym stanie sprawnych roszczenie o zapłatę zachowku ulega przedawnieniu z upływem 5 lat pięciu od ogłoszenia testamentu lub otwarcia spadku.

 

Wydziedziczenie – możliwym jest pozbawienie prawa do zachowku przez spadkodawcę poprzez wydziedziczenie, którego skuteczność obwarowana jest zaistnieniem określonych w ustawie okoliczności. Trzeba jednak wyjaśnić, że dzieci (zstępni) wydziedziczonego są uprawnieni do zachowku.

 

Adwokat Paweł Stachniałek oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach dotyczących zachowku, w tym w sprawach o zapłatę zachowku

 

Adwokat Paweł Stachniałek

www.adwokat-ilawa.com

Kancelaria Adwokacka w Iławie. Adwokat Iława

  1. Opisz sprawę korzystając z formularza lub telefonicznie (691-834-603).
  2. Otrzymasz wstępną informację o sprawie i o niezbędnych dokumentach.
  3. Spotkaj się w Kancelarii w umówionym terminie i dowiedz się o możliwych
    rozwiązaniach, kosztach sprawy i wysokości wynagrodzenia.