Władza rodziecielska

Władza rodzicielska to ogół obowiązków i uprawnień rodziców względem dziecka, służących zapewnieniu dziecku należytej pieczy i ochrony jego interesów. Dobro dziecka zawsze stanowi najwyższą wartość przy ocenie wykonywania władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska z chwilą urodzenia się dziecka, przy czym koniecznym jest ustalenie stosunku rodzicielskiego. Zwrócić jednak należy uwagę na zagadnienie władzy rodzicielskiej w kontekście małoletnich rodziców i wielu problemów praktycznych … Czytaj dalej Władza rodziecielska