Władza rodziecielska

Opublikowany

Władza rodzicielska to ogół obowiązków i uprawnień rodziców względem dziecka, służących zapewnieniu dziecku należytej pieczy i ochrony jego interesów. Dobro dziecka zawsze stanowi najwyższą wartość przy ocenie wykonywania władzy rodzicielskiej.

Władza rodzicielska z chwilą urodzenia się dziecka, przy czym koniecznym jest ustalenie stosunku rodzicielskiego. Zwrócić jednak należy uwagę na zagadnienie władzy rodzicielskiej w kontekście małoletnich rodziców i wielu problemów praktycznych jakie stwarza ta sytuacja. Władza rodzicielska trwa do uzyskania przez dziecko pełnoletniości. Władza rodzicielska może także ustać na skutek orzeczenia sądu o pozbawieniu albo zawieszeniu władzy rodzicielskiej albo orzeczeń dotyczących m.in.:

– zaprzeczenia macierzyństwa lub ojcostwa,

– ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa,

– uchylenia wyroku ustalającego ojcostwo,

– przysposobienia dziecka.

Warto wspomnieć, że posiadanie władzy rodzicielskiej  różni się od jej faktycznego wykonywania. Co do zasady władzę rodzicielską powinni wykonywać oboje rodzice, zdarza się jednak, że w wyniku pewnych okoliczności wykonywanie władzy rodzicielskiej będzie powierzone jednemu z nich jednak bez pozbawiania praw rodzicielskich drugiego.

Kontakty z dzieckiem – zaznaczyć należy, że utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jest niezależne od władzy rodzicielskiej. W ramach kontaktów z dzieckiem można wymienić m.in.: przebywanie z dzieckiem i porozumiewanie się. W przypadku, gdy dziecko przebywa na stałego u jednego z rodziców to powinni ustalić dobre dla dziecka utrzymywanie kontaktów. W razie braku porozumienia rodziców o wykonywaniu kontaktów z dzieckiem rozstrzygnąć o nich może sąd opiekuńczy. Można także wspomnieć, że w gdy dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców (np. piecza zastępcza) to rodzice nadal mają rawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Należy także wyjaśnić, że mając na uwadze dobro dziecka sąd może ograniczyć utrzymywanie kontaktów z dzieckiem, a nawet zakazać ich utrzymywania.

 

Adwokat Paweł Stachniałek oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem.

Adwokat Paweł Stachniałek

www.adwokat-ilawa.com

Kancelaria Adwokacka w Iławie – Adwokat Iława

  1. Opisz sprawę korzystając z formularza lub telefonicznie (691-834-603).
  2. Otrzymasz wstępną informację o sprawie i o niezbędnych dokumentach.
  3. Spotkaj się w Kancelarii w umówionym terminie i dowiedz się o możliwych
    rozwiązaniach, kosztach sprawy i wysokości wynagrodzenia.