Upadłość Konsumencka

Opublikowany

Upadłość konsumencka przez wiele lat pozostawała rozwiązaniem niedoskonałym. Poprzednio istniejące przepisy wręcz uniemożliwiały skorzystanie ogłoszenia upadłości i oddłużenia lub istotnie ograniczały taką możliwość.

Dopiero zmiany prawa, które weszły w życie w 2020 roku w sposób rewolucyjny zmieniły dostępność do upadłości konsumenckiej i możliwości oddłużenia.

Aktualnie obowiązujące przepisy są bardzo korzystne dla osób, które borykają się z problemem zadłużenia i dają realną szansę na całkowite załatwienie długów w ramach postepowania upadłościowego.

Te bardzo ważne zmiany w prawie nie były przedmiotem szerszej kampanii informacyjnej, a występujące w ostatnich latach zdarzenia społeczne i gospodarcze skupiały się na innych zagadnieniach.

Kancelaria posiada bardzo bogate doświadczenie w zakresie spraw o zapłatę długów i dobrze znany jest problem zadłużeń. Znany jest także ten aspekt, że pomimo bezskuteczności egzekucji problem zadłużenia nadal wpływa na samopoczucie, na możliwość podjęcia pracy lub ujawnienia dochodu. Problem może być nabycie pojazdu czy nieruchomość. Czasem klientów martwi też kwestia pozostawienia po sobie długów w spadku.

Wobec istniejących aktualnie przepisów i zwiększającej się liczby spraw o upadłość konsumencką, także i wierzyciele potrzebują pomocy prawnej, choćby w kwestii zgłaszania wierzytelności syndykowi.

W ramach prowadzonej kancelarii jest pomoc prawna w zakresie upadłości konsumenckiej.

Adwokat Paweł Stachniałek współpracuje w zakresie spraw upadłości konsumenckiej z mecenas Mileną Bernacką-Stachniałek, która jest także syndykiem (doradcą restrukturyzacyjnym). Pani mecenas i syndyk prowadzi także kancelarię specjalizującą się w zakresie upadłości konsumenckich WINFIN (www.winfin.pl).