Umowy

Opublikowany

Nieruchomości mogą być przedmiotem wielu umów, wśród których przykładowo można wymienić umowy:

 • – umowa sprzedaży,
 • przedwstępna umowa sprzedaży,
 • – umowa darowizny nieruchomości,
 • – umowa przekazania nieruchomości,
 • – umowa o ustanowienie hipoteki na nieruchomości,
 • – umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie,
 • – umowa użytkowania,
 • – umowa o ustanowienie służebności,
 • – umowa zastawu,
 • – umowa najmu,
 • – umowa dzierżawy,
 • – umowa użyczenia,
 • – umowa dożywocia,
 • – umowa służebności mieszkania.

Ponadto, jako umowy dotyczące nieruchomości należy wskazać umowę o roboty budowlane, wykonania projektu budowlanego, czy wykonania remontu.

Adwokat Paweł Stachniałek oferuje pomoc prawną w sprawach dotyczących umów dotyczących nieruchomości, a w tym dochodzenie roszczeń wynikających z zawartych umów (m.in. zapłata czynszu, przeniesienie własności nieruchomości, przywrócenie stanu poprzedniego, odszkodowania, zapłatę kar umownych).

Adwokat Paweł Stachniałek

www.adwokat-ilawa.com

Kancelaria Adwokacka w iławie. Adwokat Iława

 1. Opisz sprawę korzystając z formularza lub telefonicznie (691-834-603).
 2. Otrzymasz wstępną informację o sprawie i o niezbędnych dokumentach.
 3. Spotkaj się w Kancelarii w umówionym terminie i dowiedz się o możliwych
  rozwiązaniach, kosztach sprawy i wysokości wynagrodzenia.