Ugoda

Opublikowany

Niejednokrotnie z ust profesjonalnych pełnomocników, takich jak adwokaci, czy też z ust sędziów można usłyszeć powiedzenie, że każda ugoda lepsza niż wyrok. Jest w tym zawarta pewna prawda, a mianowicie taka, że wielkim walorem ugody jest jej pewność, podczas gdy postępowanie sądowe i egzekucyjne nie zawsze zależne jest od woli samych stron.

Ugodę można zawszeć na drodze przedsądowej, w toku postępowania sądowego (przed sądem lub poza jego udziałem), a także i po zakończeniu sprawy.

Warto także wskazać, że istnieje też specjalna droga sądowa umożliwiająca wezwanie strony przeciwnej do zawarcia przed sądem ugody (zawezwanie do próby ugodowej). Postępowanie to jest niezwykle pomocne, bowiem dzięki niemu można załatwić sprawę przed sądem (ugoda ma wówczas moc wyroku), ale także bardzo tanio, ponieważ opłata sądowa w tym przypadku wynosi 40 złotych.

Wydawać by się mogło, że zawarcie ugody jest proste jednak doświadczenie pokazuje jak ważne jest odpowiednie sformułowanie treści ugody. W chwili jej zawarcia strony mogą bowiem nie przewidywać przyszłych zdarzeń, a troska o odpowiednią redakcję ugody może uchronić je przez negatywnymi skutkami zarówno w sferze prawa materialnego, jak i procesowego.

Adwokat Paweł Stachniałek ma doświadczenie oraz wiedzę potrzebną do właściwego załatwiania spraw w formie ugody. Adwokat prowadzi także odrębnego bloga w całości poświęconego tematyce ugodowego załatwiania spraw – www.ougodzie.pl

Adwokat Paweł Stachniałek
Kancelaria Adwokacka w Iławie. Adwokat Iława