Obrona przed zachowkiem

Opublikowany

Praktyka pokazuje, że społeczeństwo generalnie ma świadomość istnienia takiej instytucji jak zachowek.

Zdarza się, że osoby które uzyskały od zmarłego określony majątek, czują się w obowiązku zrekompensować taki stan rzeczy innym spadkobiercom. Nie tak rzadko jednak, osoba taka uznaje, że świadomy wybór spadkodawcy i wola obdarowania wybranej osoby nie powinna być wypaczana, przez roszczenia o zapłatę zachowku.

Istnieje cały szereg kwestii, które należy brać pod uwagę oceniając zasadność roszczenia o zapłatę zachowku, a jedynie jednymi z nich są:

  • ustalenie kręgu osób uprawnionych do zachowku
  • ustalenie tego czy dany składnik zachowku wlicza się do zachowku i to z uwagi na upływ czasu lub też fakt wyzbycia się uzyskanych korzyści
  • ustalenie tego czy inne przysporzenia nie zaspokajają już zachowku
  • ustalenie długów spadkowych
  • ustalenie czy roszczenie o zapłatę zachowku nie uległo przedawnieniu
  • ustalenie czy roszczenie o zachowek nie narusza zasad współżycia społecznego

Adwokat Paweł Stachniałek reprezentuje klientów przed sądami oraz w postępowaniach przedsądowch dotyczących zachowku.

www.adwokat-ilawa.com