Rozwód, Separacja

Rozwód – przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazują na przesłanki rozwodowe, wśród których wymienia: zupełny i trwały rozkład pożycia (art. 56 § 1 k.r.o.). Jest to obowiązkowe ustalenie warunkujące możliwość orzeczenia rozwodu. Przepisy prawa rodzinnego określają także przeszkody, które wykluczają orzeczenie rozwodu, a mianowicie: wzgląd na dobro wspólnych małoletnich dzieci, sprzeczność rozwodu z zasadami współżycia społecznego, czy żądanie orzeczenia … Czytaj dalej Rozwód, Separacja