Rozwód, Separacja

Opublikowany

Rozwód – przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazują na przesłanki rozwodowe, wśród których wymienia: zupełny i trwały rozkład pożycia (art. 56 § 1 k.r.o.). Jest to obowiązkowe ustalenie warunkujące możliwość orzeczenia rozwodu.

Przepisy prawa rodzinnego określają także przeszkody, które wykluczają orzeczenie rozwodu, a mianowicie: wzgląd na dobro wspólnych małoletnich dzieci, sprzeczność rozwodu z zasadami współżycia społecznego, czy żądanie orzeczenia rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia.

Separacja – w odróznieniu do przesłanek rozwodu, separacja może być orzeczona, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, a zatem nie jest on trwały. Separacja polega na zniesieniu praw i obowiązków małżeńskich, zarówno majątkowych, jak i niemajątkowych, jednak w zakresie majątkowym separacja powoduje takie same jak rozwód. Podkreślić trzeba, że w wyniku separacji nie zostaje rozwiązany węzeł małżeński.

Pozostawanie w separacji nie pozwala na zawarcie innego małżeństwa.
Z rozwodem, a częściowo także z separacją wiążą się m.in. takie zagadnienia tak:
– wina rozkładu pożycia,
– powrót do nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa,
– władza rodzicielska nad wspólnym małoletnim dzieckiem,
– kontakty rodziców z dzieckiem,
– alimenty pomiędzy małżonkami,
– alimenty na rzecz dzieci,
– sposób korzystania ze wspólnego mieszkania,
– eksmisja jednego z małżonków,
– podział podziału majątku wspólnego.
Adwokat Paweł Stachniałek oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach o rozwód lub separację oraz innych postępowań wynikających z tych postępowań.
Adwokat Paweł Stachniałek
Kancelaria Adwokacka w Iławie. Adwokat Iława
  1. Opisz sprawę korzystając z formularza lub telefonicznie (691-834-603).
  2. Otrzymasz wstępną informację o sprawie i o niezbędnych dokumentach.
  3. Spotkaj się w Kancelarii w umówionym terminie i dowiedz się o możliwych
    rozwiązaniach, kosztach sprawy i wysokości wynagrodzenia.