Przywrócenie do pracy

Opublikowany

Zgodnie z przepisem art. 44 kodeksu pracy pracownik, który odebrał od pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę może wnieść odwołanie sądu pracy, o czym powinien zostać pouczony. Jednym z roszczeń, które przysługuje pracownikowi odwołującemu się od wypowiedzenia jest roszczenie o przywrócenie do pracy.

Już na samym wstępie należy wyjaśnić, że przepisy prawa pracy nie przewidują nieważności wypowiedzenia umowy o pracę, co potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego. W związku z tym to pracownik musi sam zainicjować postępowanie, które może ochronić go przed bezprawnym wypowiedzeniem umowy o pracę. Brak złożenia odwołania przez pracownika w ustawowych terminach może skutkować pozbawieniem pracownika możliwości ochrony jego praw i pozostania w obrocie wadliwego wypowiedzenia. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę zmierza do uzyskania pewnego roszczenia pracownika, którego wybór jest zależny przede wszystkim uzależniony od rodzaju umowy o pracę i statusu pracownika (ewentualnej ochrony). Termin na wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę wynosi 7 dni od otrzymania wypowiedzenie.

Gdy umowa o pracę została zawarta na czas nieokreślony to pracownikowi przysługuje roszczenie uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne natomiast gdy już rozwiązano umowę to pracownik może żądać przywrócenia do pracy albo odszkodowania (co do zasady wynagrodzenie za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy). Jeśli pracownik został przywrócony do pracy i podjął pracę to przysługuje mu wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Wynagrodzenie to wynosić może maksymalnie wartość wynagrodzenia za 2 miesiące albo za 1 miesiąc (gdy długość wypowiedzenia wynosiła 3 miesiące), o ile nie jest to pracownik w okresie ochrony przedemerytalnej albo pracownicą w ciąży lub urlopu macierzyńskiego a także pracownikiem-ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Także w przypadku rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony bez wypowiedzenia pracownikowi przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy albo o odszkodowanie.

 

Adwokat Paweł Stachniałek świadczy usługi kompleksowej pomocy prawnej w sprawach pracowniczych, w tym także prowadzenie spraw sądowych przed sądami pracy.

Adwokat Paweł Stachniałek

www.adwokat-ilawa.com

Kancelaria Adwokacka w Iławie. Adwokat Iława