Pozew o zapłatę

Opublikowany

W przypadku braku dobrowolnej zapłaty za określone zdarzenie okazać się może, że pozew o zapłatę skierowany przeciwko stronie przeciwnej będzie jedyną drogą do odzyskania pieniędzy.

Pozew o zapłatę może być oparty na rozmaitych podstawach prawnych, których dobór jest zależny od okoliczności konkretnej sprawy. Formułując pozew o zapłatę trzeba mieć na uwadze ciężar dowodu, który co do zasady obciąża stronę dochodzącą zapłaty.

Należy mieć na uwadze, że poza zwykłym trybem rozpoznania sprawy, ustawodawca przewidział także inne rodzaje postępowań, a m.in.:

  • postępowanie upominawcze
  • postępowanie nakazowe
  • postępowanie uproszczone
  • elektroniczne postępowanie upominawcze

Wymienione wyżej postępowania oprócz tego, że może cechować niejawność, co oznacza, że sprawa podlega rozstrzygnięciu na posiedzeniu niejawnym, to mogą się pojawić istotne różnice jeśli chodzi o opłaty sądowe.

Adwokat Paweł Stachniałek reprezentuje klientów przed sądami w sprawach o zapłatę, w tym także osoby pozwane.

www.adwokat-ilawa.com