Podział majątku

Podział majątku wspólnego może nastąpić po ustaniu węzła wspólności majątkowej małżeńskiej. Od chwili ustania tej wspólności następuje jej przekształcenia we wspólność ułamkową. W tej sytuacji nadal istnieje “majątek wspólny”, który można jednak podzielić. Podział ten może nastąpić dopiero z chwilą dokonania umownego bądź sądowego podziału majątku wspólnego. Podziału majątku można zatem dokonać, w wypadku: – … Czytaj dalej Podział majątku