Oskarżyciel posiłkowy

Opublikowany

Osobom pokrzywdzonym przysługuje prawo działania w postępowaniu karnym jako strona – w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Pokrzywdzony może zatem działać przed sądem obok oskarżyciela publicznego (prokuratora) lub zamiast niego.

Skorzystanie z tego uprawnienia może okazać się bardzo ważne dla właściwego przebiegu postępowania karnego. W przypadku bowiem nieskorzystania z tego uprawnienia pokrzywdzony nie będzie mógł korzystać np. z prawa do składania wniosków dowodowych, czy zadawania pytań oskarżonemu.

Aby skorzystać z ww, uprawnienia pokrzywdzony powinien do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej oświadczyć, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

W takiej sytuacji pokrzywdzony – jako oskarżyciel posiłkowy – może korzystać z pomocy pełnomocnika, który będzie go reprezentował.

Adwokat Paweł Stachniałek oferuje pomoc prawną polegającą na reprezentacji osób pokrzywdzonych, w tym reprezentowaniu przed sądami.

www.adwokat-ilawa.com