Odpowiedź na pozew o zapłatę

Opublikowany

Po doręczeniu pozwu o zapłatę, sąd zazwyczaj wyznacza pozwanemu termin na na to, aby złożył odpowiedź na pozew o zapłatę.

Sądy często wskazują na rygor powołania wszelkich twierdzeń i dowodów oraz ich nieuwzględnienie w przypadku niedochowania terminu. Niezwykle zatem istotnym jest, aby możliwe najszybciej przeanalizować sprawę i wnieść odpowiedź na pozew o zapłatę, która umożliwi osobie pozwanej ochronę przed zapłatą.

Wydawać się może, że skoro dana osoba kieruje roszczenie przed sąd to ma ku temu podstawy. Rzeczywistość potrafi jednak weryfikować takie przekonania, bowiem niemalże w każdej sprawie można formułować zarzuty, czy to dotyczące prawa materialnego, czy też zarzuty natury procesowej.Zrozumiałym jest natomiast, że w przypadku braku odpowiedzi na pozew i nieustosunkowanie się do pozwu o zapłatę, sąd rozpoznający sprawę może uznać za prawdziwe twierdzenia pozwu i uwzględnić pozew w całości.

Praktyka pokazuje, że osoby pozwane nie potrafią dostrzec mankamentów pozwu i ich podnieść w toku sprawy.

Adwokat Paweł Stachniałek reprezentuje klientów przed sądami w sprawach o zapłatę.

www.adwokat-ilawa.com