Nabycie spadku

Opublikowany

 

Nabycie spadku następuje wraz z chwilą otwarcia spadku, który otwiera gdy spadkobierca umrze (art. 924 i 925 Kodeksu Cywilnego). Z tą chwilą prawa i obowiązki spadkodawcy przechodzą na spadkobierców. Dla ustalenia, kto jest spadkobiercą istotne jest to czy dziedziczenie następuje na podstawie ustawy, czy też spadkobierca sporządził ważny testament. Krąg spadkobierców ustawowych oraz kolejność i wysokość dziedziczenia określają przepisy kodeksu cywilnego. W sytuacji, gdy spadkodawca pozostawił testament, a powołani spadkobiercy nie chcą lub nie mogą być spadkobiercą to spadkobranie należy ustalić na podstawie ustawy.

Spadkobierca powołany z testamentu lub ustawowy, zgodnie z przepisem art. 1012 k.c. może:

– przyjąć spadek wprost (bez ograniczenia odpowiedzialności za długi),

– przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza (z ograniczeniem odpowiedzialności za długi do wartości spadku),

– odrzucić spadek.

Na złożenie jednego w wyżej wymienionych oświadczeń spadkobierca ma sześciu miesięcy od dnia dowiedzenia się zaistnieniu przesłanego jego spadkobrania. Obecnie obowiązujące przepisu prawa spadkowego stanowią, że jeśli w tym terminie spadkobierca nie złoży żadnego oświadczenia to przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Należy jednak zaznaczyć, że jeśli spadkodawca zmarł przed 18 października 2015 roku to brak oświadczenia spadkobiercy będzie oznaczał, że przyjmuje on spadek z odpowiedzialnością za wszystkie długi (więcej na ten temat przeczytasz tutaj).

Należy także zwrócić uwagę, że odrzucenie spadku nie zamyka kwestii dziedziczenia, bowiem spadek będzie dalej poszukiwał swych nabywców pośród kolejnych spadkobierców, którzy także mogą złożyć odpowiednie oświadczenia.

 

Adwokat Paweł Stachniałek oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach dotyczących nabycia spadku i uregulowania wszelkich spraw związanych problemami prawnymi jakie stwarza dziedziczenie.

 

Adwokat Paweł Stachniałek

www.adwokat-ilawa.com

Kancelaria Adwokacka w Iławie. Adwokat Iława

  1. Opisz sprawę korzystając z formularza lub telefonicznie (691-834-603).
  2. Otrzymasz wstępną informację o sprawie i o niezbędnych dokumentach.
  3. Spotkaj się w Kancelarii w umówionym terminie i dowiedz się o możliwych
    rozwiązaniach, kosztach sprawy i wysokości wynagrodzenia.