Egzekucja

Opublikowany

Egzekucja wierzytelności polega na dochodzeniu zapłaty od dłużnika na drodze przymusu. Organem, przy pomocy którego dłużnik może odzyskać pieniądze jest natomiast komornik.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje poprzez złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji z określonych składników majątku dłużnika. Postępowania egzekucyjne dotyczyć mogą natomiast rozmaitych składników, m. in. tj. rachunek bankowy, rzeczy ruchome, wierzytelności, nieruchomości czy wynagrodzenie za pracę. Podjęcie właściwych czynności ma bardzo istotne znaczenie dla skuteczności egzekucji.

W toku samego postępowania egzekucyjnego niejednokrotnie dochodzić może do sytuacji, które wymagać mogą stosownej interwencji, po stronie wierzyciela, po stronie dłużnika, czy też osoby trzeciej, które prawa zostały naruszone w skutek bezprawnych działań egzekucyjnych. Wśród najpowszechniejszych działań w toku egzekucji wyróżnić można:

  • – skargę na czynności komornika,
  • – powództwo przeciwegzekucyjne,
  • – czy też powództwo o zwolnienie rzeczy zajętej spod egzekucji.

 

Adwokat Paweł Stachniałek dysponuje wiedzą i doświadczeniem z zakresu postępowań egzekucyjnych, dzięki czemu oferować może profesjonalną pomoc na każdym etapie dochodzenia zapłaty wierzytelności.

 

Adwokat Paweł Stachniałek
Kancelaria Adwokacka w Iławie. Adwokat Iława