Dział spadku

Dział spadku prowadzi do wyjścia spadkobierców z węzła współwłasności, która powodować może spory i konflikty pomiędzy spadkobiercami. Dział spadku jest także bardzo ważnym działaniem z uwagi na treść przepisu art. 1034 k.c., który stanowi, że aż do chwili dokonania działu spadku spadkobiercy odpowiadają solidarnie za długi spadkowe, co oznacza że wierzyciel spadkodawcy może egzekwować całość długu … Czytaj dalej Dział spadku