Dział spadku

Opublikowany

Dział spadku prowadzi do wyjścia spadkobierców z węzła współwłasności, która powodować może spory i konflikty pomiędzy spadkobiercami. Dział spadku jest także bardzo ważnym działaniem z uwagi na treść przepisu art. 1034 k.c., który stanowi, że aż do chwili dokonania działu spadku spadkobiercy odpowiadają solidarnie za długi spadkowe, co oznacza że wierzyciel spadkodawcy może egzekwować całość długu od jednego z dowolnie wybranego spadkobiercę. Jest to bardzo trudna sytuacja, dlatego też warto przeprowadzić dział spadku jak najszybciej. Po dokonaniu działu spadku spadkobierca odpowiada za długi spadkowe tylko stosownie do swojego udziału.

Dział spadku może być dokonany na podstawie umowy między wszystkimi spadkobiercami lub przez sądem. Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość to dział tego składnika majątku następuje odpowiednio do zniesienia współwłasności nieruchomości (o czym więcej przeczytasz tutaj).

Z działem spadku wiąże się także kwestia zaliczania darowizn poczynionych przez spadkobiercę na rzecz jednego ze spadkobierców. Otóż jeżeli dział spadku następuje dziećmi spadkodawcy lub dziećmi i małżonkiem spadkodawcy, którzy dziedziczą z ustawy to na ich udział powinny być zaliczone wcześniej dokonane darowizny, o ile spadkodawca nie postanowił inaczej. Przepisy prawa spadkowego regulują sposób zaliczenia darowizny w ten sposób, że:

– wartość darowizn dolicza się do wartości spadku, która ma być dzielona,

– wylicza się schedę spadkową każdego ze spadkobierców zobowiązanych do zaliczenia darowizn,

– zalicza poczynione darowizny na poczet schedy obdarowanego spadkobiercy, zobowiązanego do jej zaliczenia.

 

Adwokat Paweł Stachniałek oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach dotyczących działu spadku.

 

Adwokat Paweł Stachniałek

www.adwokat-ilawa.com

Kancelaria Adwokacka w Iławie. Adwokat Iława

  1. Opisz sprawę korzystając z formularza lub telefonicznie (691-834-603).
  2. Otrzymasz wstępną informację o sprawie i o niezbędnych dokumentach.
  3. Spotkaj się w Kancelarii w umówionym terminie i dowiedz się o możliwych
    rozwiązaniach, kosztach sprawy i wysokości wynagrodzenia.