Dochodzenie zapłaty

Opublikowany

Dochodzenie zapłaty przez dłużnika należności wynikających z zaciągniętych zobowiązań lub popełnionych czynów, polega na podjęciu skutecznych działań umożliwiających wierzycielowi odzyskanie pieniędzy. Najpowszechniejszym sposobem jest dochodzenie zapłaty przed sądem, tj. dążenie do uzyskania takiego orzeczenia sądu, które umożliwi wszczęcie postępowania egzekucyjnego w przypadku braku dobrowolnej zapłaty.

Sporządzenie pozwu, dostarczenie odpowiedniego materiału dowodowego i w odpowiedni sposób, a także popieranie powództwa przed sądem wymaga rozwagi. Niewłaściwe sformułowania mogą bowiem spowodować oddalenie powództwa, co na trwałe może uniemożliwić dochodzenie zapłaty. Dlatego też bardzo istotnym jest należyte działanie w sferze prawa materialnego, jaki i prawa procesowego.

Warto wskazać, że w polskim postępowaniu cywilnym istnieje kilka trybów w jakich można wnosić pozew. Należy jednak wskazać na szczególny tryb, który w założeniu jest szybszy i tańszy od innych, a mianowicie elektroniczne postępowanie upominawcze. Postępowanie to przysłużyć się może nie tylko do zaoszczędzenia czasu i pieniędzy wierzyciela, ale także konieczności przygotowywania dowodów, które często stanowią bardzo obszerną dokumentację. W tym postępowaniu wierzyciel jedynie powołuje się na te dowody.

 

Adwokat Paweł Stachniałek oferuje usługi pomocy prawnej dochodzenia zapłaty od dłużnika, w szczególności poprzez sporządzanie i popieranie powództw przed sądami. Adwokat ma doświadczenie i korzysta z elektronicznego postępowania upominawczego.

 

Adwokat Paweł Stachniałek
Kancelaria Adwokacka w Iławie. Adwokat Iława