Błąd medyczny

Opublikowany

Błąd medyczny (nazywany także błędem lekarskim) objawia się zaistnieniem szkody z powodu działania lekarza lub przedstawiciela innego zawodu medycznego. W tym przypadku poszkodowanym jest pacjent, który poddał się leczeniu, które wykonywane było w nieprawidłowy sposób, tj. odbiegający od starannego i zawodowego wzorca.

Poza leczeniem, błąd medyczny może dotyczyć także samej diagnozy i negatywnych następstw jakie z tego błędu wynikły.

Osoba pokrzywdzona błędem medycznym może domagać się zrekompensowania doznanej szkody (odszkodowanie) i krzywdy (zadośćuczynienie).

Wyjaśnić należy, że roszczenia z tytułu szkód, spowodowanych błędami medycznymi, można dochodzić na drodze sądowej lub administracyjnej – przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Z pojęciem błędu medycznego wiąże się także zagadnienie ewentualnej odpowiedzialności karnej, np. za naruszenie czynności narządu lub rozstroju zdrowia.

Ponadto, na podstawie ustawy o izbach lekarskich możliwe jest wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarza. Kary jakie przewiduje ta ustawa, to m.in. pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

 

Adwokat Paweł Stachniałek oferuje usługi pomocy prawnej w postępowaniach dotyczących błędu medycznego.

Adwokat Paweł Stachniałek

www.adwokat-ilawa.com

Kancelaria Adwokacka w Iławie. Adwokat Iława

  1. Opisz sprawę korzystając z formularza lub telefonicznie (691-834-603).
  2. Otrzymasz wstępną informację o sprawie i o niezbędnych dokumentach.
  3. Spotkaj się w Kancelarii w umówionym terminie i dowiedz się o możliwych
    rozwiązaniach, kosztach sprawy i wysokości wynagrodzenia.