Analiza podatkowa

Opublikowany

Analiza podatkowa i jej wyniki niejednokrotnie mogą mieć kluczowy wpływ na podjęcie działań w sferze kształtowania stosunków cywilnoprawnych. Osiągnięcie bowiem celu cywilnoprawnego, często może nastąpić poprzez rozmaite działania, jednak ich dobór może rodzić określone konsekwencje w zakresie podatków.

Przed podjęciem określonego działania warto zatem przeprowadzić analizę skutków podatkowych planowanych działań i poddać rozwadze ich opłacalność. Nie jest także wykluczone, że przeprowadzenie analizy wykaże zasadność podjęcia innych kroków dla realizacji celu, które pozwolą uniknąć zbytniego obciążenia podatkowego.

Wyniki analizy mogą także wyświetlić istotne zagrożenia, co do braku zgodnych interpretacji przepisów prawa podatkowego przez poszczególne organy podatkowego. W tym przypadku silnie rekomendowane będzie wystąpienie do właściwego Ministra o udzielenie interpretacji tych przepisów. Uzyskanie takiej interpretacji chroni Klienta przed negatywnymi konsekwencjami rozbieżnego podejścia organów podatkowych.

Ostatecznie trzeba wyjaśnić, że przeprowadzenie analizy podatkowej daje Klientowi pełny obraz finansowych aspektów planowanych działań.

Z przykładową analizą podatkową dokonaną na rzecz Klienta Kancelarii zamieszczono pod linkiem:

Podatek od spadku – nabycie i dział spadku – analiza podatkowa

Adwokat Paweł Stachniałek oferuje pomoc prawną z zakresu prawa podatkowego i przeprowadzenia analiz podatkowych oraz występowania do właściwego Ministra o udzielenie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.

Adwokat Paweł Stachniałek
Kancelaria Adwokacka w Iławie. Adwokat Iława