Alimenty

Alimenty – obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu uprawnionemu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Alimenty zmierzają zatem do zapewnienie uprawnionemu usprawiedliwionych potrzeb bytowych. Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka jest jeszcze szerszy, ponieważ obejmuje także jego potrzeby związane z rozwojem fizycznym i umysłowym (w tym: wykształceniem, rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień). Regułą jest zasądzanie alimentów w odpowiednich … Czytaj dalej Alimenty