Alimenty

Opublikowany

Alimenty – obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu uprawnionemu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Alimenty zmierzają zatem do zapewnienie uprawnionemu usprawiedliwionych potrzeb bytowych. Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka jest jeszcze szerszy, ponieważ obejmuje także jego potrzeby związane z rozwojem fizycznym i umysłowym (w tym: wykształceniem, rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień).

Regułą jest zasądzanie alimentów w odpowiednich kwotach pieniężnych, jednak w określonych sytuacjach możliwe jest także wykonanie obowiązku alimentacyjnego przez świadczenia w naturze (np. dostarczanie żywności).

W najczęściej występujących sytuacjach alimenty występują pomiędzy rodzicami i dziećmi oraz byłymi małżonkami. Możliwym jest natomiast dochodzenie alimentów np. od dziadków dziecka.

Ponadto podobny charakter ma obowiązek przewidziany w przepisie art. 27 k.r.o., który stanowi podstawę do uzyskania środków dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodziny. Obowiązek ten jest szerszy od zwykłego obowiązku alimentacyjnego, bowiem zmierza do zachowania równej stopy życiowej.

Przesłanki istnienia obowiązku alimentacyjnego, są zależne od tego pomiędzy kim są dochodzone – krewnymi, byłymi małżonkami, czy rodzicami a dziećmi.

Zakres alimentów wyznaczają natomiast:

– usprawiedliwione potrzeby uprawnionego,

  • – możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.
  • Porównanie tych dwóch wartości umożliwia ustalenie zakresu alimentów.

W kwestii znaczenia ustalenia winy w rozwodzie dla alimentów pomiędzy byłymi małżonkami polecam wpis:

Wina w rozwodzie a alimenty od byłego małżonka

 

Adwokat Paweł Stachniałek oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw alimentacyjnych.

Adwokat Paweł Stachniałek

www.adwokat-ilawa.com

Kancelaria Adwokacka w Iławie. Adwokat Iława

  1. Opisz sprawę korzystając z formularza lub telefonicznie (691-834-603).
  2. Otrzymasz wstępną informację o sprawie i o niezbędnych dokumentach.
  3. Spotkaj się w Kancelarii w umówionym terminie i dowiedz się o możliwych
    rozwiązaniach, kosztach sprawy i wysokości wynagrodzenia.