Podatek od spadku – nabycie i dział spadku – analiza podatkowa

Kancelaria poddała analizie podatkowej, w zakresie podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, następujący stan faktyczny: W skład spadku po ojcu Klienta wchodziło gospodarstwo rolne które obejmowało ok. 10 ha użytków rolnych wraz z budynkiem mieszkalnym. Gospodarstwo to zostało nabyte przez ojca Klienta na podstawie prawomocnego orzeczenia … Czytaj dalej Podatek od spadku – nabycie i dział spadku – analiza podatkowa