Kiedy nie jest konieczne odrzucenie spadku za dziecko

Opublikowany

Kwestia dziedziczenia wywołuje duże emocje, gdy chodzi o spadek obejmujący wyłącznie długi, a spadkobiercą jest dziecko albo dziecko jeszcze nienarodzone, ale już poczęte (nasciturus).

Niejednokrotnie klienci zgłaszają się do Kancelarii, aby omówić kroki konieczne do tego aby małoletnie dziecko nie stało się spadkobiercą i nie nabyło długów spadkowych. Nierzadko taka sytuacja powstaje w momencie, gdy inni spadkobiercy odrzucili już spadek i w wyniku złożenia przez nich oświadczeń spadkowych, spadek może odziedziczyć dziecko.

W takiej sytuacji należy jednak przede wszystkim przeanalizować, czy dziecko to żyło lub było poczęte w chwili śmierci spadkodawcy. Może się bowiem okazać, że obawy były niepotrzebne ponieważ dziecko nie mogłoby nabyć spadku.

Wyjaśnić trzeba, ze zgodnie z przepisem art. 927 § 1 Kodeksu cywilnego spadkobiercami mogą być osoby, które żyją w chwili otwarcia spadku. W świetle zaś przepisu art. 924 k.c., otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Wyjątek od zasady, aby spadkobierca żył w chwili otwarcia spadku, wprowadza przepis art. 927 § 2 k.c. Przepis ten stanowi, że dziecko, które w chwili otwarcia spadku jest już poczęte może dziedziczyć pod warunkiem, że dziecko to urodzi się żywe.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że jeśli dziecko nie żyło (ani nie było poczęte)  w chwili śmierci spadkodawcy, to nie ma potrzeby czynienia jakichkolwiek kroków w imieniu małoletniego w celu odrzuceniu przez nie spadku.

W sytuacji jednak, gdy dziecko żyło (albo było poczęte) w chwili śmierci spadkodawcy to po uznaniu, że koniecznym jest doprowadzenie do odrzucenia spadku przez dziecko, należy zwrócić się do Sadu Rodzinnego i Opiekuńczego o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku przez małoletniego, po czym złożyć to oświadczenie przed sądem lub notariuszem.

Adwokat Paweł Stachniałek prowadzi w imieniu klientów Kancelarii sprawy spadkowe.

adwokat Paweł Stachniałek

Kancelaria Adwokacka w Iławie

www.adwokat-ilawa.com

Więcej na temat nabycia spadku możesz przeczytać tutaj:

Nabycie spadku

Na temat działu spadku możesz dowiedzieć się tutaj:

Dział spadku

 

 

  1. Opisz sprawę korzystając z formularza lub telefonicznie (691-834-603).
  2. Otrzymasz wstępną informację o sprawie i o niezbędnych dokumentach.
  3. Spotkaj się w Kancelarii w umówionym terminie i dowiedz się o możliwych
    rozwiązaniach, kosztach sprawy i wysokości wynagrodzenia.