Centralna informacja o rachunkach bankowych, czyli jak ustalić rachunek bankowy zmarłego

Opublikowany

Z dniem 1 lipca 2016 roku weszły w życie nowe regulacje prawa bankowego stanowiące wielkie ułatwienie dla spadkobierców, którzy nie mają wiedzy na temat rachunków bankowych jakie posiadał spadkodawca. Częstokroć spadkobiercy nie wiedzą czy i jaki rachunki bankowe prowadził zmarły. Pojawia się pytanie jak ustalić rachunek bankowy zmarłego.

 

Pomocne mają być właśnie przepisy prawa bankowego. Prawo do korzystania z tych przepisów mają osoby dysponujące tytułem prawnym spadkobrania, którego dowodem może być: postanowienie o stwierdzeniu nabyciu spadku albo poświadczony akt dziedziczenia. Nowe przepisy ustawy (w tym art.  92ba ust. 1 ustawy Prawo bankowe) zobowiązują banki w następujących kwestiach:

 

  • Bank jest zobowiązany udzielić informacji o rachunkach bankowych jakie posiadał spadkodawca, rachunkach prowadzonych w SKOK oraz o zawartych przez spadkodawcę umowach ( w tym także o tym jakie są numery rachunków i czy rachunki są nadal prowadzone).

 

Bank jest zobowiązany prowadzić centralną informację o rachunkach, to właśnie centralna informacja o rachunkach bankowych ma stanowić źródło ww. informacji.

 

Informacje, o których mowa powyżej mogą być dostarczone odpłatnie, jednak opłata nie może być wyższa niż koszt jej wytworzenia.

 

Informacje z centralnej informacji o rachunkach bankowych ma być udzielona niezwłocznie. jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zapytania.

 

Regulację umożliwiające powzięcie ww. informacji przez spadkobierców są ułatwieniem, z którego należy skorzystać gdy nie jest wiadomym czy spadkodawca posiadał rachunki bankowe. Może się także okazać, że poza rachunkami, o których spadkobiercy wiedzieli, prowadzone były także inne.

 

Adwokat Paweł Stachniałek prowadzi kancelarię adwokacką, w ramach której świadczy pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego i prawa bankowego.

Adwokat Paweł Stachniałek

www.adwokat-ilawa.com

 

Fields marked with an * are required