Indywidualne podejście, profesjonalizm i rzetelność to wymagania, jakie są stawiane przy realizacji każdego powierzonego zadania.
Adwokat PAWEŁ STACHNIAŁEK - członek Olsztyńskiej Izby Adwokackiej. Doświadczony prawnik. Kancelaria Adwokacka prowadzona przez adwokata oferuje usługi pomocy prawnej klientom prywatnym, przedsiębiorcom i podmiotom publicznym.
  1. Opisz sprawę korzystając z formularza lub telefonicznie (691-834-603).
  2. Otrzymasz wstępną informację o sprawie i o niezbędnych dokumentach.
  3. Spotkaj się w Kancelarii w umówionym terminie i dowiedz się o możliwych
    rozwiązaniach, kosztach sprawy i wysokości wynagrodzenia.

Blog:

Upadłość konsumencka a intercyza

Przepisy ustawy prawo upadłościowe regulują to jaki wpływ ma ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, na zawartą wcześniej umowę małżeńską majątkową (potocznie nazywaną intercyzą). Najczęściej taką umową jest umowa rozdzielności majątkowej. Zgodnie z art. 47 § 1 k.r.o. małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub... Czytaj dalej »

Upadłość konsumencka a majątek małżonków

  Wpływ upadłości na majątek małżonków reguluje m.in. przepis art. 124 ustawy prawo upadłościowe. Regulacja ta dotyczy nie tylko osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, ale także przedsiębiorców, osób prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, wspólników osobowych spółek handlowych (które ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym majątkiem) oraz wspólników spółki partnerskiej. Przepis ten dotyczy zatem... Czytaj dalej »

Upadłość konsumencka w 2022 roku

Upadłość konsumencka, pomimo że istnieje w Polskim prawie już kilkanaście lat, to dopiero od niedawna jest rozwiązaniem dostępnym dla obywateli. Uprzednio obowiązujące przepisy początkowo właściwie wykluczały możliwość ogłoszenia upadłości i oddłużenia. Późniejsze zmiany przepisów, co prawda, wprowadzały udoskonalenia przepisów i więcej osób mogło ubiegać się o upadłość, jak jednak nadal wiele osób nie mogła tego... Czytaj dalej »

Wyrok TSUE a kredyt we frankach

  Dzisiaj, tj. 3 października 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-260/18 dotyczący umów kredytu indeksowanego do waluty obcej – franka szwajcarskiego. Wyrok TSUE stanowi, iż nieuczciwe warunki umowy kredytu w zakresie różnic kursowych nie mogą być zastąpione. Możliwym jest unieważnienie całej umowy kredytu frankowego, ale jeśli korzystniejszym dla konsumenta jest... Czytaj dalej »

Pozew o zapłatę kredytu hipotecznego na 700 000 zł oddalony w całości

Z satysfakcją informujemy, że adwokat Paweł Stachniałek reprezentował Klientów Kancelarii w sprawie o zapłatę 700 000 złotych z tytułu kredytu hipotecznego i powództwo zostało oddalone w całości.   Niniejszy wpis ma na celu ukazanie jak istotnym jest czynienie starań przez osóby pozwane przez banki lub firmy windykacyjne, gdyż jak mogłoby się wydawać w sprawach, które... Czytaj dalej »

Mapa dojazdu:

O adwokacie

Adwokat Paweł Stachniałek prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Iławie. Adwokat Paweł Stachniałek jest członkiem Olsztyńskiej Izby Adwokackiej oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Adwokat Paweł Stachniałek jest także doradcą restrukturyzacyjnym, czyli syndykiem w postepowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Udzielana przez adwokata pomoc prawna to w szczególności reprezentacja przed sądami powszechnymi oraz udzielanie porad prawnych. Główne obszary działalności adwokata to sprawy o zapłatę, sprawy zadłużeń, egzekucji i upadłości. Adwokat prowadzi sprawy dla przedsiębiorców i osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Adwokat Paweł Stachniałek prowadzi aktualnie sprawy sądowe dla największych firm w województwie warmińsko-mazurskim. Adwokat Paweł Stachniałek posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie roszczeń firm windykacyjnych, niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Doświadczenie zdobyte przez adwokata przy obsłudze prawnej osób prawnych (m.in. Banki) zapewnia umiejętności niezbędne w skomplikowanych sprawach cywilnych bankowych i gospodarczych. Natomiast doświadczenie zdobyte przy obsłudze prawnej podmiotów publicznych (m.in. Gminy) oraz jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa (m.in. Lasy Państwowe), pozwala na swobodne poruszanie się w zakresie spraw administracyjnych. Doświadczenie i ustawiczne kształcenie adwokata orientuje się także w innych zakresach prawa, których znajomość jest nieodzowna dla troski o bezpieczeństwo prawne Klienta Kancelarii.

Adwokat jest także współzałożycielem Kancelarii Prawnych Stachniałek prowadzących sprawy sądowe dla największych podmiotów gospodarczych w Polsce (www.kancelariestachnialek.pl).

Obszar działalności adwokata to przede wszystkim Iława, Ostróda, Olsztyn, Elbląg i Gdańsk. Jednakże w razie potrzeby możliwym jest podejmowanie czynności zawodowych na terenie całego kraju. Ponadto, adwokat Paweł Stachniałek współpracuje także z innymi Kancelariami z całego kraju, a m.in.:

– na obszarze miasta Olsztyn, adwokat współpracuje z radcą prawnym Sławomirem Kamrowskim (www.kamrowski.com.pl),

– na obszarze miasta Łomża, adwokat współpracuje z radcą prawnym Adamem Szelągowskim (www.adamszelagowski.pl).

Adwokat jest współtwórcą bloga o tematyce związanej ze sporami sądowymi z bankami i firmami windykacyjnymi (www.kontrabank.pl)

Uprzejmie zapraszam do współpracy.
- adwokat Paweł Stachniałek

Blog

Upadłość konsumencka a intercyza

Opublikowany

Przepisy ustawy prawo upadłościowe regulują to jaki wpływ ma ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, na zawartą wcześniej umowę małżeńską majątkową (potocznie nazywaną intercyzą). Najczęściej taką umową jest umowa rozdzielności majątkowej. Zgodnie z art. 47 § 1 k.r.o. małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub... Czytaj dalej »

Upadłość konsumencka a majątek małżonków

Opublikowany

  Wpływ upadłości na majątek małżonków reguluje m.in. przepis art. 124 ustawy prawo upadłościowe. Regulacja ta dotyczy nie tylko osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, ale także przedsiębiorców, osób prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, wspólników osobowych spółek handlowych (które ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym majątkiem) oraz wspólników spółki partnerskiej. Przepis ten dotyczy zatem... Czytaj dalej »

Upadłość konsumencka w 2022 roku

Opublikowany

Upadłość konsumencka, pomimo że istnieje w Polskim prawie już kilkanaście lat, to dopiero od niedawna jest rozwiązaniem dostępnym dla obywateli. Uprzednio obowiązujące przepisy początkowo właściwie wykluczały możliwość ogłoszenia upadłości i oddłużenia. Późniejsze zmiany przepisów, co prawda, wprowadzały udoskonalenia przepisów i więcej osób mogło ubiegać się o upadłość, jak jednak nadal wiele osób nie mogła tego... Czytaj dalej »

Wyrok TSUE a kredyt we frankach

Opublikowany

  Dzisiaj, tj. 3 października 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-260/18 dotyczący umów kredytu indeksowanego do waluty obcej – franka szwajcarskiego. Wyrok TSUE stanowi, iż nieuczciwe warunki umowy kredytu w zakresie różnic kursowych nie mogą być zastąpione. Możliwym jest unieważnienie całej umowy kredytu frankowego, ale jeśli korzystniejszym dla konsumenta jest... Czytaj dalej »

Pozew o zapłatę kredytu hipotecznego na 700 000 zł oddalony w całości

Opublikowany

Z satysfakcją informujemy, że adwokat Paweł Stachniałek reprezentował Klientów Kancelarii w sprawie o zapłatę 700 000 złotych z tytułu kredytu hipotecznego i powództwo zostało oddalone w całości.   Niniejszy wpis ma na celu ukazanie jak istotnym jest czynienie starań przez osóby pozwane przez banki lub firmy windykacyjne, gdyż jak mogłoby się wydawać w sprawach, które... Czytaj dalej »

Do którego Sądu skierować pozew o zapłatę faktury

Opublikowany

Przedsiębiorcy często mają obawy, że zapłaty za usługi wykonane w oddalonych miejscach Polski będą musieli dochodzić przed Sądami właściwymi dla miejsc, gdzie wykonali usługę. Zastanawiając się do którego Sądu skierować pozew o zapłatę faktury, rozważają utrudnienia jakie mogłyby się pojawić gdyby sprawa miałaby się toczyć przed Sądem oddalonym o kilkaset kilometrów.Wyjaśnić zatem warto, że pozew... Czytaj dalej »

Przekazanie gospodarstwa a dział spadku

Opublikowany

Przekazanie gospodarstwa a dział spadku Przepis art. 1039 § 1 Kodeksu cywilnego zobowiązuje do zaliczenia na schedę spadkową wartości darowizn otrzymanych od spadkodawcy przez spadkobiercę ustawowego. Obowiązek ten dotyczy jednakże zstępnych i małżonka, natomiast nie dotyczy darowizn, które spadkodawca uczynił bez obowiązku ich zaliczenia na schedę spadkową. Przy dokonywaniu działu spadku, co do zasady,  koniecznym... Czytaj dalej »

Obywatele Polski mieszkający za granicą a rozwód w Polsce

Opublikowany

  Obecnie wielka liczba polaków mieszka poza granicami Polski, w krajach Unii Europejskiej. Zdarza się, że po wyjeździe małżonkowie decydują się na rozstanie i rozwód. Z różnych względów może okazać się, że małżonkowie chcą przeprowadzić sprawę o rozwód w Polsce, powstaje natomiast pytanie czy jest to możliwe. Kluczową jest zatem odpowiedź, czy polski sąd posiada... Czytaj dalej »

Rozwód w Polsce a alimenty na dzieci mieszkające za granicą

Opublikowany

W sprawie o rozwód sąd polski na podstawie przepisu art.  58 k.r.o. rozstrzyga także o kwestiach dotyczących małoletnich dzieci stron, o ile brak jest porozumienia rodziców w tym zakresie. W sprawie o rozwód obejmującej żądanie o alimenty na dzieci mieszkające za granicą, na terenie Unii Europejskiej, sąd polski może rozstrzygać, jednak pod warunkiem braku sprzeciwu... Czytaj dalej »

Centralna informacja o rachunkach bankowych, czyli jak ustalić rachunek bankowy zmarłego

Opublikowany

Z dniem 1 lipca 2016 roku weszły w życie nowe regulacje prawa bankowego stanowiące wielkie ułatwienie dla spadkobierców, którzy nie mają wiedzy na temat rachunków bankowych jakie posiadał spadkodawca. Częstokroć spadkobiercy nie wiedzą czy i jaki rachunki bankowe prowadził zmarły. Pojawia się pytanie jak ustalić rachunek bankowy zmarłego.   Pomocne mają być właśnie przepisy prawa... Czytaj dalej »

Bankowy tytuł egzekucyjny i egzekucja a przerwa biegu przedawnienia

Opublikowany

Praktyka wskazuje, że powszechnie znaną jest instytucja przedawnienia roszczeń. Odnotować można także świadomość zróżnicowania terminów przedawnienia, która objawia się pytaniami klientów Kancelarii, jaki jest termin przedawnienia roszczenia w danej sprawie. O ile jednak samo funkcjonowanie instytucji przedawnienia roszczeń jest powszechnie znane co do zasady, to już instytucja przerwania lub zawieszenia biegu termu przedawnienia nierzadko budzi... Czytaj dalej »

Kiedy nie jest konieczne odrzucenie spadku za dziecko

Opublikowany

Kwestia dziedziczenia wywołuje duże emocje, gdy chodzi o spadek obejmujący wyłącznie długi, a spadkobiercą jest dziecko albo dziecko jeszcze nienarodzone, ale już poczęte (nasciturus). Niejednokrotnie klienci zgłaszają się do Kancelarii, aby omówić kroki konieczne do tego aby małoletnie dziecko nie stało się spadkobiercą i nie nabyło długów spadkowych. Nierzadko taka sytuacja powstaje w momencie, gdy... Czytaj dalej »

Wina w rozwodzie a alimenty od byłego małżonka

Opublikowany

Przy omawianiu spraw rozwodowych szereg spraw budzi zainteresowanie klientów. Wśród najbardziej interesujących kwestii są sprawy dotyczące małoletnich dzieci (ich miejsce zamieszkania, alimenty, sprawy związane z władzą rodzicielską i kontakty), sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego, ale także i sprawy alimentów na rzecz byłych małżonków. Nierzadko klienci zainteresowani są także orzeczeniem winy rozwodu drugiego małżonka, jednak w... Czytaj dalej »

500 plus a alimenty – wpływ na wysokość i podstawa do obniżenia?

Opublikowany

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła świadczenie wychowawcze określane 500+. Już dzisiaj pojawia się ważne pytanie – jaki wpływ będzie mieć 500 plus na wysokość alimentów i podstawy do obniżenia ustalonej już wysokości alimentów na dziecko. Aktualizacja wpisu (12 sierpnia 2016 roku): Niżej opisane uwagi utracą aktualność... Czytaj dalej »

Bezumowne korzystanie z działek ANR a przedawnienie

Opublikowany

Agencja Nieruchomości Rolnych, działając na podstawie przepisu art.39b ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dochodzi zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie oraz zwrotu podatku za ten okres. Sama możliwość żądania zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z działek ANR a przedawnienie tych roszczeń to dwie różne kwestie, które warto poznać.... Czytaj dalej »

Spłacanie kredytu po rozwodzie przez jednego z byłych małżonków

Opublikowany

Powszechną jest sytuacja zawarcia umowy kredytu w trakcie trwania małżeństwa i braku całkowitej spłaty przed rozwodem. W wielu przypadkach byli małżonkowie nie chcą już utrzymywać wzajemnych relacji, jednak nadal obciąża ich wspólny kredyt. Sąd swym orzeczeniem nie podzieli długu, bowiem podziałowi podlegają jedynie aktywa. Możliwym jest kształtowanie relacji w zakresie spłat pomiędzy byłymi małżonkami w... Czytaj dalej »

Zmiany w prawie pracy – umowa na czas określony i przepisy przejściowe

Opublikowany

Nowelizacja Kodeksu Pracy dokonana na podstawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 roku wchodzi w życie od dnia 22 lutego 2016 roku. Do najważniejszych zmian z pewnością należy nowe uregulowanie umowy o pracę na czas określony. Warto przyjrzeć się najciekawszym zmianom i przeczytać jak kształtuje... Czytaj dalej »

Podatek od spadku – nabycie i dział spadku – analiza podatkowa

Opublikowany

Kancelaria poddała analizie podatkowej, w zakresie podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, następujący stan faktyczny: W skład spadku po ojcu Klienta wchodziło gospodarstwo rolne które obejmowało ok. 10 ha użytków rolnych wraz z budynkiem mieszkalnym. Gospodarstwo to zostało nabyte przez ojca Klienta na podstawie prawomocnego orzeczenia... Czytaj dalej »

Rozwiązanie umowy przekazania gospodarstwa rolnego

Opublikowany

We wcześniejszym wpisie na temat przekazania gospodarstwa rolnego zasygnalizowałem, że umowa ta w świetle ustawy z 1977 roku była nierozwiązywalna, jednak kolejne ustawy – z 1982 roku i 1990 roku już taką możliwość przewidywały (poprzedni wpis czytaj tutaj). Przepis art. 49 ustęp 1ustawy z dnia 14 grudnia 1982 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i... Czytaj dalej »

Przekazanie gospodarstwa rolnego

Opublikowany

Przekazanie gospodarstwa rolnego to umowa zmierzająca do zapewnienia rolnikowi środków zaopatrzenia na starość lub na wypadek inwalidztwa, a z drugiej strony służy zapewnieniu kontynuowania działalności gospodarczej przez osobę mogącą i umiejącą prowadzić gospodarstwo rolne. Umowa przekazania gospodarstwa rolnego uregulowana została w trzech ustawach, które następowały po sobie i uchylały poprzednio obowiązujące. Wśród tych ustaw należy... Czytaj dalej »

Sprostowanie aktu stanu cywilnego a sprawy spadkowe

Opublikowany

  Niejednokrotnie okazuje się, że w sprawach spadkowych pojawia się istotny problem, co do nazwisk jakie zostały wpisane w aktach stanu cywilnego członków rodziny. Koniecznym okazać się może sprostowanie stanu cywilnego aby można było załatwić sprawy spadkowe. Z bardzo ciekawym stanem faktycznym miałem okazję się zetknąć w ostatnim czasie, jednak udało się osiągnąć cel. Warto... Czytaj dalej »

Zwolnienia grupowe i zwolnienie indywidualne

Opublikowany

Ustawa z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej: ustawa) reguluje tzw. zwolnienia grupowe i zwolnienie indywidualne. I. ZWOLNIENIA GRUPOWE – PODSTAWOWE ZASADY W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że zwolnienie grupowe znajduje zastosowanie w razie rozwiązania umów o pracę (wypowiedzenia lub porozumienia stron), gdy:... Czytaj dalej »

Nowelizacja prawa spadkowego a nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Opublikowany

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 marca 2015 roku wprowadziła bardzo istotne zmiany w zasadach dziedziczenia. Zmienił się bowiem przepis art. 1015 § 2 k.c., który stanowi, że brak oświadczenia spadkobiercy w ustawowym terminie powoduje przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.  A zatem zasadą stało się, iż spadkobierca... Czytaj dalej »

Zmiany właściwości miejscowej sądu w sprawach z umów OC

Opublikowany

Nowelizacja przepisów dotyczących właściwości miejscowej sądu w sprawach z umów OC wynikają z ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 25 września 2015 roku. Nowelizacja przewiduje, że w ustawie zmieni brzmienie przepis art. 20 ust. 1, który stanowić będzie, że powództwa z umów ubezpieczeń obowiązkowych... Czytaj dalej »

Małoletnia matka a władza rodzicielska

Opublikowany

Gdy matka dziecka jest niepełnoletnia, to problematyczną jest kwestią braku pełnej zdolności do czynności prawnej. Otóż, zgodnie z przepisem 94 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, gdy rodzic nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, to nie przysługuje mu władza rodzicielska. Jeżeli natomiast jedno z rodziców posiada pełnię zdolności do czynności prawnej (np. ojciec dziecka... Czytaj dalej »

Uznanie i sądowe ustalenie ojcostwa małoletniego

Opublikowany

Uznanie ojcostwa przez małoletniego Problematyka zdolności do uznania ojcostwa uregulowana jest przepisami art. 77 § 1 i 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może złożyć małoletni mężczyzna, z tym zastrzeżeniem, że musi mieć ukończone 16 lat, a oświadczenie to może zostać złożone tylko przed sądem opiekuńczym. Można wspomnieć, że w sytuacji gdy... Czytaj dalej »

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony a odprawa

Opublikowany

Ustawa z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – zwana ustawą o zwolnieniach grupowych – znajduje zastosowanie do osób posiadających przymiot pracownika. Ustawa nie rozróżnia czy pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy terminowej czy też wysokości etatu. Ustawie podlegają zatem także pracownicy zatrudnieni na... Czytaj dalej »

Kancelaria Adwokacka Iława

Kancelaria Adwokacka Iława

Adwokat Paweł Stachniałek
Kancelaria Adwokacka w Iławie

ul. Kościuszki 14/2/6
(lokal nr 6 na I piętrze budynku "Rezydencja Skarbówka")
14-200 Iława

Adwokat Iława

rachunek bankowy:

BZ WBK 61 1090 2835 0000 0001 3124 9347

tel.: 691 834 603
e-mail: kancelaria@adwokat-ilawa.com

Mapa dojazdu